Финанс Плюс Мениджмънт Холдинг АД:
Инвестираме в Бъдещето със стратегическа подкрепа за Българския Спорт

Financial Tribune

Финанс Плюс Мениджмънт холдинг АД: Инвестираме в бъдещето със стратегическа подкрепа за българския спорт - Tribune.bg

Снимка:

© Финанс Плюс Мениджмънт холдинг АД

„В съвременния свят има остра нужда от засилване на инвестициите в спорта, с цел подобряване на здравето на населението и развитие на обществото като цяло. Обществените механизми в тази насока обикновено не винаги успяват да реагират адекватно бързо на промените в динамичния свят, в който живеем. В тази среда считаме, че мястото на отговорния бизнес е да покрие недостига на средства за секторите, които имат нужда в конкретния момент от своевременна подкрепа и от инвестиции за конкурентно развитие“. Това съобщават в своя позиция от Финанс Плюс Мениджмънт холдинг АД (www.fpmh.bg).

Имено следвайки целите за развитие на спорта в страна, през последната година Финанс Плюс Мениджмънт холдинг АД се превърна в активен поддръжник на българския спорт, чрез насърчаване и подпомагане на местните спортни инициативи.

От Финанс Плюс Мениджмънт холдинг АД подчертават, че спортът има силно влияние върху обществото, както и способността да обединява хората зад една обща цел. От тази гледна точка, компанията е предприела инициативи, които подпомагат развитието на българския спорт, със специален акцент върху футбола, волейбола и тениса, които привличат най–широка публика, включително и не само сред подрастващите.