Мисията на „Финанс Плюс Мениджмънт Холдинг“ АД е да предостави финансови услуги „ПО МЯРКА“ на клиентите

Мисията на ФПМХ е да предостави финансови услуги „по мярка“ на нейните клиенти в областта на кредитните продукти и управлението на инвестиции. Холдингът съчетава финансовата експертиза с иновативни решения за нуждите на своите клиенти. Виж цялата публикация тук.

Източник: „Мъжете. Главна роля” – издание на 24 часа