Founder/ CEO

Money Lease e организация със значителен опит в сферата на финансовия лизинг. Нашата компания е наследник на успешната история на “Евролийз Ауто” ЕООД, основана през 2004 г. През август 2022 г., компанията премина промяна в собствеността, като новият притежател е “Финанс Плюс Мениджмънт Холдинг” АД.

Money Lease притежава лиценз от Българската народна банка за осъществяване на финансови лизингови операции. С над 20-годишен опит на българския пазар, успешно обслужва повече от 1 500 клиента, включително физически и юридически лица.

“Желанието ни е да постигнем приемственост в тази дейност, но и да я развием, като предложим качествено нов подход и пакет услуги, които да отговорят на очакванията на нашите клиенти и да гарантират дългосрочното ни сътрудничество.” – Борислав Тодоров – изп. директор.

Money Lease е горд член на Българската асоциация за лизинг и активно участва в насърчаването на лоялната конкуренция и въвеждането на добрите практики на лизинговия пазар в България. Стремежа на компанията е да предоставя не само финансови решения, но и цялостния си опит, който отразява ангажимента към клиентите ни и към развитието на лизинговата индустрия в страната.

Сигурност, Растеж, Успех

Водещи инвестиции, безгранични възможности