Founder/ CEO

CrediHelp e небанкова финансова институция, специализирана в предоставянето на бързи парични заеми на физически лица. Брандът CrediHelp е една от първите институции за небанково финансиране, оперираща на пазара в България още от 2010 г.

От 2023 г. дружеството притежава и лиценз за кредитен посредник съгласно изискванията на БНБ и Закона за предоставяне на кредити на физически лица, обезпечени с ипотека. Като посредник, CrediHelp успешно си партнира с водещи търговски банки, небанкови финансови институции – партньори и други контрагенти, с които представя и услуги свързани със застраховки и пенсионно осигуряване. Компанията се стреми да осигури на клиентите си най–подходящото и навременно за тях финансиране, дори и в случаи на лоша кредитна история. 

За кратко време CrediHelp израства от малка фирма с млади и ентусиазирани служители в стабилен, надежден и предпочитан работодател и партньор.