MPlus Corp

Founder/ CEO

“М+ Корп” ЕАД е новосъздадено дружество, което развива корпоративно и ипотечно кредитиране в добанковия сегмент.