Мисия и визия

Ние се стремим да съчетаем нашата финансова експертиза с иновативни решения, за да създадем стойност и да помогнем на клиентите си да постигнат своите цели.

Tихомир Чемширов – CEO

Как можем да Ви помогнем?

Мисия

Мисията на Finance Plus Management Holding е да предостави
финансови услуги „по мярка“ на своите клиенти в областта
на кредитните продукти и управлението на инвестиции.


Холдингът съчетава финансовата експертиза с иновативни
решения за нуждите на своите клиенти.

Сред приоритетите на Групата са ефективното управление на
ресурсите, диверсификацията на портфейла и стратегическото
ръководство на дъщерните дружества, които работят в синергия.

Холдингът работи активно за създаване на дългосрочни,
стабилни и взаимноизгодни отношения с клиенти и партньори,
като съблюдава най-високите стандарти на корпоративна
култура и етика.

Помагаме на нашите клиенти да постигнат целите си