Founder/ CEO

FastPay е дружество извършващо инкасиране на различни видове клиентски задължения, което се осъществява в собствени каси на територията на Р. България, които към този момент са над 400.

Ежедневно в касите на FastPay се заплащат задължения за над 230 услуги в цялата страна включително 100 общини, електроразпределителни дружества, топлофикационни, водоснабдителни и газови дружества, интернет доставчици, Агенция „пътна инфраструктура“, ваучери за колективно пазаруване, сметки на етажна собственост, спортни залози и много други. FastPay е единственото дружество на пазара, което предлага на клиентите си безкасово плащане на ПОС терминал в цялата си мрежа. Част от услугите на компанията включват и лесно получаване, и изпращане на пари, както в страната, така и в чужбина. Fast Pay е най-бързо развиващата се компания в сектора за клиентски разплащания.

На 1 октомври 2023 г. ФПМХ придоби 50% от капитала на дружеството. Последва и промяна в ръководния екип, чиято цел е да внесе по-ефективен модел за управление и обслужване на клиентите. Бъдещите инвестиции в Компанията ще са насочени към разширяване на предоставяните услуги и разрастване на мрежата от обслужващи каси.

Сигурност, Растеж, Успех

Водещи инвестиции, безгранични възможности